Monthly Archives: November 2012

理財小貼市(二):持有自住物業,零成本賺十萬蚊

理財小貼市(二):持有自住物業,零成本賺十萬蚊

身邊有不少同年紀的親友都相繼結婚置業,供樓3-5年或以上,鎖死不少資金。其實近年樓價飛陞,可將物業加按足7成套現,再做人民幣定期以賺息差。 例子:如3年前買入200萬元物業,現應已升至350萬元或以上,未計已還了的本金,再加按足7成可借最少一百萬,重做文件律師費約3千,借貨成本約2.15%(東亞),但有0.5 – 1%現金回贈(用來交律師費)。以人民幣現時5年定期有5.225%計算,息差約3%,可以無本生利了。 做法:去你的按揭銀行說要加按自住物業套現,盡借,他們會為你的物業重新估價,計算出可借多少,如物業買入後有改裝,可能會安排公正行上門查看,簽好文件後錢便可到手,大約花3星期時間。 錢到手後,計算出每月供款,30年期大約每月供3千多吧,拿約4萬元去作1年人民幣定期,約有3.3%利息,另再拿4萬元作2年、3年及4年定期,餘下的84萬全都作5年定期。除首年每月要供錢外,以後便不用再供了,因每年有定期到期,如想再少一點,做3或6個月定期亦可,只是比較麻煩。5年過後,拿回所有本金,可以還錢給銀行,又或再做一次定期也好,都不錯。 風險:低至中,雖然利息有可能5年內會升,但開始時己賺了兩三年息,之後要高過5%很多才會倒賠錢,所以風險只是賺不太多吧。 缺點:動用了一百萬,五年時間可能只有不足十萬回報,比iBond更差,但只是無本生利又合法合情,還好啦~

Continue reading →

理財小貼市(一):通賬猛於虎,做人民幣定期對抗

理財小貼市(一):通賬猛於虎,做人民幣定期對抗

最近有一筆資金,因5年後有特定用途,唔可以無左,iBond又過了,又唔想俾保險基金單鎖死,所以決定做定期以賺取利息。搜集多間內地及香港銀行的資料後,決定做東亞銀行的人民幣在岸定期儲蓄(即在香港及內地同時開香港的人民幣戶口,在香港買入人民幣,然後匯上內地的戶口做定期),因利息最高(永隆/永亨都高)現時5年期有5.225%(但內地利息收入要交5%稅)。我看人民幣對港元5年內不太可能大跌(除非香港對美元的聯匯沒有了吧),5年的複息效果,可以賺取 = 本金 x [ ( 5.225% x 95% ) + 100% ] ^ 5,大約27%左右,兌換時有數點子收費,最後也有20%以上的回報,算不錯,總好過香港的1%很多! 做法:很簡單,帶回鄉証,身份証及住址証明到東亞銀行開香港及內地人民幣戶口,存入支票/現金,和職員下指令每日兌2萬人民幣,每儲夠8萬便匯上內地(免費),做5年定期,預先簽好授權就攪掂,五年後再匯返香港便可以了。 註:如果你有多於20萬資金想轉人民幣,建議在街上兌換店做,他們可以直接把資金匯上你內地的戶口,雖然有數十元費用,匯錢下來香港亦要再收,但匯率比較好,可以慳數百元呢! 風險:低 缺點:定期就是不靈活,雖然內地算不錯,未到期拿錢出來不罰錢,還會有活期的75%,但很易錯過其他好的投資機會,只算是保守的投資。

Continue reading →